חוק שכר שווה

דוח כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים

מצבת העובדים במועצה המקומית יפיע -  425 עובדים.

נשים: 289

גברים: 136

כללי: 425

נוסח החוק

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996