רשימת נציגי הציבור במכרזי קליטת עובדים למועצה המקומית

החל מיום 01.05.21 נכנסו לתוקפן תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) התש"ם-1979.

תקנות אלה קובעות את האופן שבו על המועצה לפעול באשר להליך קליטת עובדים לעבודה במועצה.

בהתאם לתקנות, על המועצה לפרסם את שמות נציגי הציבור שייקחו חלק בוועדות הבחינה לבחירת עובדים למשרות פנויות במועצה.

להלן שמות הנציגים במועצה המקומית יפיע:

  • בולוס עואד
  • ד"ר אחמד חסן
  • ד"ר דיאב אחמוד
  • ד"ר זאהר ח'ורי
  • סאלח בשירי