מצבת העובדים במועצה המקומית יפיע -  425 עובדים.

נשים: 289

גברים: 136

 

מספר בכירים במועצה המקומית יפיע בחלוקה מגדרית

תפקיד

מגדר

קב"ט המועצה

זכר

מנהל הרווחה

זכר

מנהל מחלקת שפ"ע

זכר

מנהל לשכת ראש העיר

זכר

סגן מהנדס המועצה

זכר

מהנדס המועצה

זכר

מנהל מחלקת משאבי אנוש

זכר

יועץ משפטי (חיצוני)

זכר

גזבר

זכר

מבקר המועצה

זכר

מנהל מחלקת החינוך

זכר

​מנהלת אגף החשבונות

נקבה

מנהלת הגנים ואחראית על החינוך המיוחד

נקבה

מנהל מחלקת גבייה

זכר

מנהל מחלקת ארנונה

זכר

מנהל מחלקת הנדסה

זכר

מנהל מחלקת שירות פסיכולוגי חינוכי

זכר