הנחיות בנייה ירוקה מומלצות ונדרשות

הבנייה הירוקה נקבעה בתקן ישראלי (להלן: ת"י) 5281 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה). התקן מפנה ודורש בין השאר דרישות מחייבות בת"י 5282 – דירוג אנרגטי של מבנים, ובת"י 1045 – בידוד תרמי של מבנים. תקן הוא כלי קונצנזואלי נורמטיבי גמיש הנענה למשובי המשתמשים וליכולות השוק המשתנות. תקן בנייה ירוקה משמש ליצירת שפה משותפת לעוסקים בתחום ונועד להעריך ולצמצם את הפגיעה בסביבה של מבנים ושל עבודות בנייה ופיתוח.

לצפייה בתקנות בניה ירוקה קיימות לפי תקן 5281 לחצו כאן >>