אחוז שטחים ירוקים

שטח גינון מתוחזק (כולל אינטנסיבי , אקסטנסיבי ומוסדות חינוך) בדונם נכון ליום 31/12/2019- 18.0 דונם ( 31/12/2018- 17.2 דונם).