דוחות ממצאי ביקורת עיקריים

מדי שנה אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות מרכז את ממצאי הביקורת העיקריים העולים מתוך דוחות הביקורת המפורטים של הרשויות המקומיות ועוקב אחר תיקון הליקויים שעלו ממנו. ריכוז זה מציג את ממצאי הביקורת והליקויים המהותיים לפי נושאים. לדוגמה: ביצוע התקציב הרגיל, ביצוע התקציב הבלתי רגיל, דיווח כספי והתקשרויות, כח אדם ושכר ועוד.