משרד הפנים, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה מפרסמים את ה"מדריך להתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות בנכסי רשויות מקומיות"; מערכות אלה מייצרות עבור הרשויות מקורות אנרגיה נקייה, מה שיביא לחיסכון בהוצאות החשמל וכן לתזרים הכנסות קבוע
המסמך, שנכתב בשיתוף עם תכנית 'ממשק' - יישום מדע בממשל ומרכז השל ובהובלת ד"ר נועם ואן דר האל, נועד לסייע לשלטון המקומי בהתקנת מערכות פוטו-וולטאיות. המדריך מתייחס, בין היתר, לסדר הפעולות הנדרש להתקנת מערכות סולאריות על גגות של מבנים, חניונים, מאגרי מים, מגרשי ספורט, מוסדות חינוך ועוד. 
המדריך מהווה כלי נוסף בהיערכות השלטון המקומי לשינוי אקלים. הוא מתייחס למיפוי הפוטנציאל הרשותי להתקנה, למודלים כלכליים ודוגמאות להתקשרות. ניתן למצוא במסמך גם תובנות מפעילות קרן ההלוואות להאצת הטמעת אנרגיה מתחדשת ברשויות מקומיות שהוקמה במסגרת שיתוף פעולה בין משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי. במסגרת שיתוף פעולה זה, הגישו 141 רשויות בקשות להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות במעל 1000 מבנים, כאשר סך ההלוואות שהועמד לטובת הפרויקט עומד על 523 מלש"ח. 
בשנים האחרונות ממשלת ישראל, בדומה למדינות ה-OECD, מבינה כי השלטון המקומי ותושביו נמצאים בחזית שינוי האקלים, ולהם יכולת משמעותית לייצר אנרגיה מתחדשת ולהוביל בשטח פתרונות שישפרו את איכות החיים עבור התושבים. לשם כך חברו משרדי הגנת הסביבה, הפנים והאנרגיה על מנת להוציא לפועל את התוכנית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. מסמך זה הוא אבן דרך ראשונה שמפורסמת במסגרת התכנית הלאומית לשינוי אקלים ואנרגיה.
תוצר משותף נוסף שעתיד להתפרסם בקרוב כתוצאה מפעולת המנהלת להיערכות לשינוי אקלים הוא המדריך הכולל להכנת תכניות פעולה לאקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. מדריך זה יהווה את התשתית העיקרית על פיה השלטון המקומי יכין תכניות מקומיות להיערכות לשינוי אקלים. בכוונת המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה ןמשרד הפנים לפעול לסיוע בשנים הקרובות כך שמרבית הרשויות המקומיות יכינו תכניות ויהיו ערוכות באופן יסודי יותר למשבר האקלים, לרבות יישום התכניות במגבלות התקציב.
למדריך הכללי - לחץ כאן
לחלק המעשי - לחץ כאן