תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות

הרשות המקומית משתמשת במערכת מימד, מערכת שמכילה מידע מרשות האוכלוסין וההגירה וכוללת פרטי התושבים, פילוח גילאים, מין, דת, נתוני ילודה ותמותה. והגישה אליה מתקבלת אך ורק לאחר אישור רשות האכלוסין וההגירה. השימוש במערכת בעיקרו מתמקד בקבלת מידע  ולצורך הנפקת אישורים כגון אישור תושב.

בנוסף הרשות המקומית עובדת עם מערכת אוטומציה, ששימושה בעיקר הינו במחלקות גביה, חשבונאות, שכר, וגזברות. המערכת משמשת את מחלקת הגביה לצורך תשלומים, משמשת את מחלקת השכר להנפקת תלושי שכר לעובדי הרשות כולל עובדי הוראה שהעסקתם הינה על ידי הרשות המקומית, משמשת את מחלקת החשבונאות לניהול חשבונות, כרטיסיות חשבונות, ומשמשת את מחלקת הגזברות לצורכי ניהול תקציבים.

 1. גבייה וארנונה
  מיסים - ארנונה: גביית מיסים על פי חוק
 2. רכש
 3. משאבי אנוש ושכר עובדים
  קליטה ופליטת עובדים. קידום עובדים בדרגות, שיבוץ עובדים במחלקות המועצה, בדיקת זכאויות לדמי הבראה, ביגוד, ימי חופש, ימי מחלה, הדרכת עובדים, זכאות לדמי פרישה.
 4. חינוך, בתי ספר וגני ילדים
  תלמידים: רישום תלמידים לביה"ס ולגני ילדים, שיבוץ תלמידים בביה"ס ובגנים
 5. רווחה
  מעקב אחר התקדמות הטיפול במטופלים ע"י אגף הרווחה, נתונים על הסוגים של קבוצות המטופלים והיקפם לצורך פיתוח שירותים ותכנון הטיפול.
 6. רישוי עסקים
 7. ממ"ד
  מרשם האוכלוסין
 8. הנהלת חשבונות
  רישום תנועות והנהלת חשבונות.
  קובץ אגודות: מעקב אחר תשלום לאגודות להן משתייכים עובדים.
  מעקב פניות לקרן השתלמות: מעקב פניות לקרן השתלמות – תאריכי הצטרפות.
  תשלום מהביטוח הלאומי עבור העובד.
  אגרות רישוי וביטוחי רכב: מעקב אחר החזר תשלומי רכב ואגרות רישוי לעובדים
  השתלמויות עובדים: מעקב לתשלום עבור השתלמויות עובדים.
 9. שרות פסיכולוגי
 10. יצירת קשר עם תושבי מועצה מקומית יפיע