הארכיון העירוני יפיע

מעוניין לסייע בהרחבת הארכיון?

במידה ויש ברשותך תמונות שמתאימות לארכיון יפיע, נשמח לקבל אותם!
ניתן לשלוח תמונות לכתובת הדוא”ל yaffa@yaffa.org.il