דוחות ופרטי הממונה על תלונות הציבור

טיפול הממונה על טיפול בתלונות הציבור מתמקד בניסיון לברר את תלונתו של התושב היחיד, כנגד פעולה או מחדל של גורם עירוני וההשלכות שיש לכך על אותו תושב יחיד - המלין.

 

מהי תלונה?

תלונה היא פנייה המוגשת בכתב לממונה על טיפול בתלונות הציבור, לאחר שהמתלונן פנה בעבר במישרין לגוף העירוני, המופקד על הנושא ולדעתו לא נענה כראוי. הממונה על הטיפול בתלונות הציבור יבדוק תלונה על פעולות הרשות המקומית, על עובדיה וכן על גוף עירוני מבוקר.

 

איך מגישים תלונה?

  • בצורה מקוונת באמצעות הטופס בסוף הדף
  • בהגעה למשרת הממונה 
  • בשליחת מכתב בדואר

 

זימון תור אצל הממונה על תלונות הציבור

קבלת קהל אצל הממונה על תלונות הציבור הינה באמצעות זימון תור מראש.
ניתן לזמן תור בטלפון: 04-6557553

 

דו"חות הממונה על תלונות הציבור

 

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

 

פרטי הממונה על תלונות הציבור

עאדל גמאמעה
מבקר הרשות והממונה על תלונות הציבור
04-6557553