ועדת הנחות בארנונה (נזקקים) המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
ועדה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי
קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי
הנחות שונים, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

 

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - הנחות בארנונה (נזקקים)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סאמר כנאנה מנהל הרווחה samer@yaffa.org.il
נאשד בשאראת arch.ndb1@gmail.com
אמין מרג'יה יועץ משפטי amin.marjiya@gmail.com
סאמי מרג'יה גזבר המועצה s@yaffa.org.il
אחמד נעראני ahmad1930@windoslive.com

 

פרוטוקולים והחלטות