ועדת הקצאת מקרקעין המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה :
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם
לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על-פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

 

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - הקצאת מקרקעין
שם תפקיד טלפון נייד מייל
פרח סרחאן מהנדס הרשות farach@yaffa.org.il
אמין מרג'יה יועץ משפטי amin.marjiya@gmail.com
סאמי מרג'יה גזבר המועצה s@yaffa.org.il
מנכ"ל המועצה

 

פרוטוקולים והחלטות