ועדת פס"ח (שירות חירום פינוי, סעד, חללים) המועצה המקומית יפיע

על תחום פס”ח מופקדת ועדת משנה של ועדת מל”ח מקומית. משתתפים בה, מלבד גורמי הביטחון
הרלבנטיים, גם נציגי הרשות וגורמים אחרים, כדלקמן: מחלקת שירותים חברתיים, ארגוני נשים,
ארגוני מתנדבים, המועצה הדתית והמוסד לביטוח לאומי. כאמור לעיל, פעילות ועדת משנה פס"ח
כפופה למינהל החירום – רשות פס"ח עליונה, שבאחריות משרד הפנים.

 

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - פס"ח (שירות חירום פינוי, סעד, חללים)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלי מחלקות המועצה
מאהר ח'ליליה ראש המועצה maher@yaffa.org.il

 

פרוטוקולים והחלטות