ועדת תמיכות המועצה המקומית יפיע

מהות הוועדה:
ועדה הממליצה בפני מועצת הרשות, על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים, שאינם ממלכתיים
או רשותיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור.

חברי הוועדה

טבלת אנשי קשר - תמיכות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמין מרג'יה יועץ משפטי amin.marjiya@gmail.com
סאמי מרג'יה גזבר המועצה s@yaffa.org.il

 

תבחינים

 

פרוטוקולים והחלטות