חזון המועצה המקומית יפיע

  • אופטימלית:
    השירות לתושב ביפיע הינו המטרה עליונה ועליו להיות מוגש ביעילות, מקצועיות ואיכות אופטימלית.

 

  • סמכותיות:
    כל עובד ועובדת במועצה המקומית יפיע צריך לפעול רק בהתאם לסמכותו ואחריותו ולמלא אחר ההוראות שניתנו לו, כדין, על ידי הממונים עליו.

 

  • שוויוניות:
    כל עובד ועובדת במועצה צריך להגיש שירות הוגן ללא הפלייה דתית או עדתית, ללא הבדל גזע ומין.