מועצת נוער רשותית - יפיע

מועצות התלמידים והנוער מורכבות מארבעה שלבים: מועצות תלמידים בית-ספריות וגופי נוער, מועצות תלמידים ונוער רשותיות, מועצות תלמידים ונוער מחוזיות ומועצת התלמידים והנוער הארצית. במבנה זה, כל שלב מחויב לשלוח כמות מסוימת של נציגים, שנבחרו באופן דמוקרטי, לשלב הבא.

המטרה של מועצת התלמידים והנוער הינה טיפוח מנהיגות ייצוגית בקרב בני הנוער, המושתתת על ערכים דמוקרטיים, מהווה אתגר חינוכי שמינהל חברה ונוער הציב לעצמו. הפעילות במועצות התלמידים  מזמנת התנסות באזרחות פעילה ובראשה עמידה על זכויות האדם  והאזרח.  מעורבות המועצה בבית הספר, בקהילה ובחברה  תסייע לחיזוק תחושת ההשתייכות ולטיפוח מנהיגות תלמידים ונוער ייצוגית. המועצות נבחרות בהליך דמוקרטי. המינהל מטפח מועצות תלמידים בבתי הספר, ואלה שולחים נציגים למועצת הנוער הרשותית, ומשם למועצת התלמידים והנוער המחוזית ולמועצה הארצית.  הבסיס לפירמידה זו היא מועצת התלמידים הבית ספרית הנבחרת בבחירות דמוקרטיות על ידי תלמידי בית הספר על פי עקרון השוויון, ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר לשמור על עקרונות  הייצוגיות והפלורליזם המייצגים קבוצות מגוונות כמו: עולים, תלמידי חינוך מיוחד ונציגי הסללות ייחודיות בבית הספר.

חברי המועצה ייבחרו בבחירות דמוקרטיות בכל אחת מהמועצות: המועצה הבית ספרית, הרשותית, המחוזית והארצית (נבחרים ולא ממונים!). תהליך הבחירה ייעשה באופן דמוקרטי ובתנאי התמודדות שווים. הייצוג ייקבע באופן שלא יפלה שום קבוצה באוכלוסייה הבוחרת. תהליך הבחירה הינו תקופתי לשנת הלימודים שבה התקיימו הבחירות  ו/או עד למועד הבחירות הבא ובכפוף לתקנון הבחירות שאושרר בעוד מועד על ידי מליאת המועצה. המועצה שתיבחר תהווה גוף נבחר ומייצג של בוחריה מתוך מחויבות  ואחריות כלפיה.

 

מועצת תלמידים ונוער רשותית- יפיע

מועצת הנוער הרשותית ביפיע פועלת באופן תקני משנת 2003. המועצה הרשותית בכפר מורכבת בעיקר מחברי מועצות התלמידים מ-6 בתי ספר בכפר- חט"ב מראח אל גוזלן, חט"ב אל חדיקה, תיכון על שם ראוף אבו חאטום, תיכון על שם מחמוד דרוויש, חט"ב ותיכון בית ספר לאתין ובית ספר אבדאע (חינוך מיוחד -מחוזי). ובנוסך לכך, יידרשו נציגים מכל המוסדות הפועלים עם בני הנוער ביישוב (קבוצות מנהיגות במחלקת נוער, מחלקת ספורט, מחלקת הרווחה, יחידת קידום נוער, מרכז קהילתי, , בית חם, קבוצות תוכנית 360, הצופים, מועדון הנוער שבאביק, מועדון הנוער יש מצב)

מחלקת הנוער במעוצה מקומית יפיע, ולפי חוק הנוער 2011 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_478.htm הינה האחראית הבלעדית על קיומה והפעלתה של מועצת הנוער הרשותית. בכל שנה אנחנו פונים לכל האחראים על המוסדות שהוזכרו, ומבקשים מהם לקיים בחירות דמוקרטיות במוסדותיהם ולשלוח נציגים למועצת הנוער הרשותית.

במהלך חודש נובמבר, וארחי קיום הליך דמוקרטי פנימי במוסדות השונים ביישוב, אנחנו מקבלים רשימה רשמית בשמות ופרטי הנציגים למועצת הנוער הרשותית בתנאי שראש מועצת התלמידים יהיה מבין נציגים אלה.

לאחר קבלת רשימות הנציגים, מכנסים את מליאת המועצה ומתחילים בתהליך הטמעת ערך ומהות המועצה וגיבוש ולאחר מכן מקיימים הליך בחירות בין חברי מליאה במטרה להרכיב את מוסדות המועצה הפנימיים: יו"ר, סיו"ר, וועדות עבודה, וועדת ביקורת.

מוסדות מועצת הנוער הרשותית מתיחות את פעילותן ישירות אחרי היבחרותם.

חשוב לציין שמועצת הנוער הרשותית פועלת לפי תקנון על של מועצת הנוער הארצית.

 

יצירת קשר עם מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער - יפיע:

אחמד ח'לילייה
מנהל יחידת נוער
04-6133456

 

יצירת קשר עם יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער - יפיע