דו"חות הממונה על חופש המידע

 

פרטי הממונה על חופש המידע

סאמי מרגיה
גזבר המועצה
04-6557504