תוכנית ארגונית למחלקת תברואה

מחלקת התברואה ואיכות הסביבה

המחלקה אמונה על ההיבטים הנוגעים לתברואה ,איכות הסביבה מחזור, ניקיון ,הדברה ורישוי עסקים ביישוב ופיקוח במוסדות החינוך בענייני תברואה .

תחומי אחריות המחלקה

1-טיפול בפניות הציבור בנושא אשפה וגזם, ראפש  וניקיון כבישים .

2-מעקב אחר אופן עבודת הקבלנים, קבלן פינוי האשפה וגזם, קבלן עובדי הטיאוט. על מנת לוודא שהעבודה מבוצעת כראוי ולפי תכונית יומית  .

3-נקיון כבישים, מדרכות ושטחים פתוחים על ידי מכונת טיאוט מכני, ופועלים .

4-הפעלת פיקוח לשמירה על סביבה נקיה ואיכות חיים נאותים .עד היום חסר לנו פיקוח רציני בעניין שמירה על הניקיון ותנאי איכות הסביבה בישוב .

5-ביצוע הדברה וריסוס בהתאם לעונת ההדברה, עשבייה, יתושים ומכרסמים .

וטרינריה

סיוע לווטרינר בפרסום הודעות לגבי מועדי חיסונים וטיפול בכלבים נושכים וטיפול בכלבים משוטטים .כמו כן פיקוח על מכירת הבשר בחנויות ושמירה על איכותם ומניעת שחיטה שחורה.

טיפול במפגעים

1-נקיון מגרשים פתוחים וציבוריים בישוב .

2-פינוי פגרים ופסולת מוצקה משטחים ציבוריים .

מילוי קולות קוראים

הגשת בקשות סיוע מהמשרד להגנת הסביבה לפי קולות קוראים ,עבודה מול היחידה הסביבתית שאנו חברים בה והשלמת ההרשאות המאושרות.

מחזור

אחריות תחזוקה ופינוי מתקני מחזור הפזורים בכפר, מתקני בקבוקי פלסטיק ,קרטון

וזכוכית .

 

חינוך סביבתי

הגברת המודעות וחינוך סביבתי במערכת החינוך ולתושבים ואחריות ליישומה  בהשתתפות מחלקת החינוך במועצה .

פינוי גרוטאות

הוצאת הגרוטאות מציידי הכבישים ובשטחים פתוחים על פי הוראות חוק שמירת הניקיון 1983 וחוקי העזר של המועצה לאחר אישור החוק .

רישוי עסקים

הפעלת  מחלקת רישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים 2013 ולפקח על העסקים טעוני רישוי ומילויי תנאי הפעלת עסק מול הגורמים המאשרים .

כידוע ביפיע יש כ' 460 בתי עסק ,שיש צורך סקר עסקים מעודכן וריכוז .

המחלקה מונה 3 פקידים

  1. חטיב עלי – מנהל המחלקה
  2. ד"ר חוסם כנאנה –ו
  3. גימ"ל מוסא – פקח תברואה

המחלקה אחראית על שני קבלנים .קבלן פינוי אשפה ביתית וגזם וקבלן ניקיון כבישים.

לייעול עבודת המחלקה ולתת מענה לצרכים ויישום התוכנית הארגונית  במחלקה  אני רואה שיש צורך בהלן .

1-אחזקת לפחות 6 עובדי ניקיון / כוח אדם ./או מכרז שנתי לניקיון כבישים כולל עשביה וכ' .

2-פקיד/ה – לפחות חצי משרה – לסדר עניני המחלקה כגון , תלונות הציבור רישוי עסקים והתקשרות עם המשרדים השייכים משרד בריאות ואיכות סביבה.

 3-פיקוח סביבתי – קליטת פקח עם הסמכה ובעל ניסיון לפקח על חוקי הגנת הסביבה וחוקי עזר בכל שטחי הרשות ואכיפה .

 

בכבוד רב

חטיב עלי

מנהל מחלקת תברואה