שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
לעיון חוברת מכרז פומבי מס' 111/2021 מכרזי עבודה פומבי 19/07/2021
חוברת מכרז פומבי 111-2020 – מכרז מסגרת שנתי לביצוע עבודות פיתוח ועבודות שונות מכרזי עבודה פומבי
חוברת מכרז פומבי 112-2020 – מכרז מסגרת שנתי לביצוע עבודות שיפוצים ובניה מכרזי עבודה פומבי
חוברת מכרז תאורה מכרזי עבודה פומבי
חוברת מכרז קהילה תומכת מכרזי עבודה חיצוני

עבור לארכיון המכרזים