מהי ארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק.
הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס.

מי הוא "מחזיק":

 • אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
 • אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
 • בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז - 2007.
 

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מחודש ינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר. 

 • שטח הנכס - כולל את שטח הרצפה נטו (שבתוך יחידות הבניין, ללא קירות פנים וחוץ, לרבות יציע וכל שטח מקורה אחר וכן מרפסות מקורות, פתוחות, סככות, בריכות שחייה וגגות).
 • התעריף - נקבע בהתאם לאזור המס, סוג הבניין והשימוש בנכס.
 • אזור מס - בעיר 5 אזורים גיאוגרפיים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות מגורים, ו-3 אזורים כמפורט במפת אזורי המס ליחידות שלא למגורים.
 • סוג הבניין - נקבע לפי שנת גמר הבנייה ותאור הבניין (על פי הטבלאות המפורטות בצו הארנונה הכללית לאותה השנה).
 • שימוש - נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים. 
  ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו' - הכל כמפורט בחוברת הארנונה הכללית לאותה השנה.
  יחידה שנעשה בה שימוש שלא למגורים ולא נקבע לה סיווג ספציפי בצו הארנונה, תחוייב בתעריף השיורי של "בניינים שאינם משמשים למגורים".
  *התעריפים והקריטריונים לחיוב, על פי שימושים, מפורטים בחוברת הארנונה הכללית לאותה שנה.

 

הקמת הרשאה לחיוב באתר הבנק באופן מקוון

הבנקים מאפשרים לבעלי חשבון להקים הרשאה לחיוב חשבונם דרך אתר האינטרנט של הבנק או באפליקציה, באופן מיידי וללא צורך בהגעה לסניף הבנק.

לנוחיותך, מצורפים בזאת קישורים (לינקים) למרבית אתרי הבנקים.

עליכם לפתוח את הקישור של אתר הבנק בו מתנהל חשבונך, להיכנס לחשבונך ולעדכן בבנק הקמת הרשאה לחיוב.

לעדכון ארנונה יש להזין קוד מוסד/מוטב 1104

רשימת בנקים:
• לאתר בנק לאומי – לחצו כאן
• לאתר בנק הפועלים - לחצו כאן
• לאתר בנק דיסקונט – לחצו כאן
• לאתר בנק מזרחי – לחצו כאן
• לאתר בנק הבינלאומי – לחצו כאן
• לאתר בנק איגוד – לחצו כאן
• לאתר בנק פועלי אגודת ישראל – לחצו כאן
• לאתר בנק אוצר החייל – לחצו כאן
• לאתר בנק יהב – לחצו כאן
• לאתר בנק ירושלים – לחצו כאן
• לאתר בנק מרכנתיל – לחצו כאן

שליחת האישור חתום:

לאחר מילוי וחתימת הבנק ניתן לשלוח את הטפסים לפקס מספר:

04-6081803

 

טפסים מקוונים בנושא ארנונה

 

טופס פניות למחלקת הגבייה

 

פרטי התקשרות

עזמי גומיד
מנהל מחלקת גבייה
04-6084946

מוניר אחמד
מנהל ארנונה
04-6557535