מחלקת התברואה ואיכות הסביבה

המחלקה אמונה על ההיבטים הנוגעים לתברואה ,איכות הסביבה מחזור, ניקיון, הדברה ורישוי עסקים ביישוב ופיקוח במוסדות החינוך בענייני תברואה.

תחומי אחריות המחלקה

  1. טיפול בפניות הציבור בנושא אשפה וגזם, ראפש  וניקיון כבישים.
  2. מעקב אחר אופן עבודת הקבלנים, קבלן פינוי האשפה וגזם, קבלן עובדי הטיאוט. על מנת לוודא שהעבודה מבוצעת כראוי ולפי תכונית יומית.
  3. קיון כבישים, מדרכות ושטחים פתוחים על ידי מכונת טיאוט מכני, ופועלים.
  4. הפעלת פיקוח לשמירה על סביבה נקיה ואיכות חיים נאותים. עד היום חסר לנו פיקוח רציני בעניין שמירה על הניקיון ותנאי איכות הסביבה בישוב.
  5. ביצוע הדברה וריסוס בהתאם לעונת ההדברה, עשבייה, יתושים ומכרסמים.

וטרינריה

סיוע לווטרינר בפרסום הודעות לגבי מועדי חיסונים וטיפול בכלבים נושכים וטיפול בכלבים משוטטים. כמו כן פיקוח על מכירת הבשר בחנויות ושמירה על איכותם ומניעת שחיטה שחורה.

טיפול במפגעים

  1. נקיון מגרשים פתוחים וציבוריים ביישוב.
  2. פינוי פגרים ופסולת מוצקה משטחים ציבוריים.

מילוי קולות קוראים

הגשת בקשות סיוע מהמשרד להגנת הסביבה לפי קולות קוראים, עבודה מול היחידה הסביבתית שאנו חברים בה והשלמת ההרשאות המאושרות.

חינוך סביבתי

הגברת המודעות וחינוך סביבתי במערכת החינוך ולתושבים ואחריות ליישומה  בהשתתפות מחלקת החינוך במועצה.

פינוי גרוטאות

הוצאת הגרוטאות מציידי הכבישים ובשטחים פתוחים על פי הוראות חוק שמירת הניקיון 1983 וחוקי העזר של המועצה לאחר אישור החוק.

רישוי עסקים

הפעלת  מחלקת רישוי עסקים על פי חוק רישוי עסקים 2013 ולפקח על העסקים טעוני רישוי ומילויי תנאי הפעלת עסק מול הגורמים המאשרים.

 

שירותים מקוונים:

 

שעות קבלת קהל:

שני - חמישי: 8:00-16:00

שבת: 8:00 - 14:00

 

הכתובת הפיזית של מחלקת התברואה:

מבנה המועצה המקומית, יפיע רחוב מס' 302 קומת קרקע

פקס המחלקה:

04-6559384

 

יצירת קשר עם מחלקת תברואה בכל נושא

 

ליצירת קשר עם צוות המחלקה

עלי חטיב
מנהל מחלקת תברואה
04-6557543
גמיל מוסא
פקח תברואה
04-6557551
דר חוסאם כנאנה
וטרינר המועצה
04-6557543
חדר ג'זאלין
רכז ומפקח רישוי עסקים
0506118643